Infographics

På Studio Konkret producerar vi mängder av animerade informationsfilmer, företagsfilmer och annan infographics. Vår strävan är alltid att hålla en hög konstnärlig verkshöjd samtidigt som vi försöker förenkla budskapet för att kommunicera så tydligt det bara går. Bland våra tidigare kunder hittas bland andra Sweco, Green Peace, Microsoft, Stockholms stad & Bråttsförebyggande rådet

Läs mer om hur vi arbetar med animerad informationsfilm