VFX

Set extensions, Green screens, clean up, retouch, 3D element, CGI, mycket faller under den här kategorin. Men kort och gott om du vill lägga till, ta bort eller förfina något från ditt filmade material så är det VFX och Compositing som gäller.