Till föregående sida
Snowbird Production

MSB

Litet men viktigt projekt, clean-up och compositing av element.

Credits

Client: MSB (The Swedish Civil Contingencies Agency)
Agency: Gullers Grupp


Production Company: Gullers Grupp
Post Production: Snowbird Productions
Director: Pelle Helmstein
Dop: Staffan Övgård


Post producer: Jonas Mattsson
Editor: Herman Nygren
Color grading: Edward Negussie
Sound design: Jakob Oldenburg
Compositing: Olle Bergmark, Studio Konkret

Tillsammans med våra vänner på Snowbird Production hade vi nöjet att arbeta med ett litet men viktigt projekt för MSB,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som involverade clean-up och compositing av olika element. Genom noggrann bearbetning och förfining av bildmaterial kunde vi säkerställa att varje detalj var perfekt så att budskapet kunde förmedlads tydligt och effektivt.