Till föregående sida
Art & Bob

Endboard Art & Bob

Animerad endboard åt tv och filmproduktionsbolaget Art & Bob

Credits

Kund: Art & Bob

Producent: Charlotta Sjödahl

Art Director: Andreas Nilsson​

Animation: Andreas Nilsson

Ljuddesign: Robert Lindell

Produktionsbolag: Konkret

När filmproduktionsbolaget Bob Film slogs samman med TV-produktionsbolaget Art89 behövde de en visuell identitet som kunde representera båda bolagen på ett enhetligt sätt. Utgångspunkten var att skapa något lekfullt och enkelt som kunde fungera i olika sammanhang. Resultatet blev en visuell identitet som balanserade mellan lekfullhet och mångsidighet, vilket återspeglade det gemensamma målet och den kreativa andan hos de två sammanslagna bolagen.