Till föregående sida
Konkret

Unreal Reel 2023

Showreel med olika klipp från projekt skapad med Unreel engine

Olika typer av projekt både interna Rnd-projekt samt projekt med externa beställare. Allt renderat i Unreal

Alla projekt är gjorda som realtidsprojekt och beroende på prestanda går dom att spela upp i realtid eller användas som backplates på inspelning. En del av projekten är interna reaserch-projekt medan andra är gjorda för externa kunder.